Na podstawie sprawozdania z badań akredytowanego laboratorium z J. S. Hamilton ,Grójecki Ośrodek Sportu „ Mazowsze” jako obecny zarządca Krytej Pływalni „ Wodnik” informuje, że woda znajdująca się w nieckach basenowych:
• sportowej
• rekreacyjnej
• systemów doprowadzenia i cyrkulacji obiegu 

nadaje się do kąpieli.
Zgodnie ze sprawozdaniami z badań woda w nieckach basenowych spełnia wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, nr 0, poz.2016)
Woda z niecek basenowych jest regularnie kontrolowana w cyklu miesięcznym zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem poboru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu. Oznaczane są parametry mikrobiologiczne oraz parametry fizykochemiczne.
Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.