• icon Kryta Pływalnia WODNIK
  • icon Boisko ze sztuczną nawierzchnią
  • icon Hala Sportowa Spartakus
  • icon Lodowisko
image Popływaj z Nami Przyjdź na pływalnię WODNIK Zobacz ofertę
image Wysoka jakość nawierzchni Zbierz drużynę i zagraj Zobacz cennik wynajmu
image Postaw na sport Piłka halowa, siatkówka czy też koszykówka Zobacz ofertę
image Lodowisko "Biały Orlik" Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na lodzie Zobacz szczegóły

baner 2

 

1. Główny Organizator
• Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze"


2. Współorganizatorzy
• Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „BIEDRONKI”
• Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM


3. Partnerzy
• Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
• Polski Związek Sportów Wrotkarskich
• Polski Związek Lekkiej Atletyki
• Starostwo Powiatowe w Grójcu
• Liceum Ogóln okształcące w Grójcu
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2 w Grójcu
• Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę
• Areszt Śledczy w Grójcu
• Komenda Powiatowa Policji w Grójcu
• 1 Ośrodek Radioelektroniczny Grójec


4. Cele i zadania
• propagowanie zdrowego trybu życia;
• popularyzacja biegania, jazdy szybkiej na wrotkach i nordic walking;
• integracja środowiskowa; 
wyłonienie najlepszych zawodników wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach wiekowych ;
kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.


5. Termin, miejsce, czas.
Bieg odbędzie się 22.09.2019 r. (Niedziela)
• biegi dziecięce odbędą się w godzinach 9.30 - 11:30;
• start biegu głównego:
biegacze, slow jogging i nordic walking godz. 12:00 - ul. Zbyszewska; rolkarze godz.13:45 - ul. Armii Krajowej przy pl.Wolności;
Biuro zawodów będzie się znajdować na terenie Hali Sportowej Spartakus, ul. Sportowa 16. W dniu imprezy otwarte w godzinach 8.00-16.00, w sobotę 21.09.2019 otwarte w godzinach 16.00 - 20.00
Biegi dziecięce i młodzieżowe będą rozgrywane na ulicy Armii Krajowej, na odcinku pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Szpitalną, z metą na ul. Armii Krajowej przy Placu Wolności.
Trasa biegów głównych wytyczona została na 4 km pętli i prowadzi: ul. Zbyszewską, Piłsudskiego, Niepodległości, Słowackiego i Armii Krajowej.
START biegu głównego (BIEGACZE, NORDIC WALKING na 10 km; SLOW JOGGING na 6 km ) ul. Zbyszewska; META na ul. Armii Krajowej przy Placu Wolności.
START i META biegu głównego (ROLKARZEA) na 20 km ul. Armii Krajowej przy Placu Wolności.


6. Limit czasu i uczestników biegów
Limit uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych wynosi 400 osób. Nie występuje limit czasu na ukończenie biegów dziecięcych. Limit uczestników biegu głównego wynosi: 300 biegaczy, 100 rolkarzy, 50 uczestników slow jogging i 50 uczestników nordic walking.
Limit czasu dla biegu głównego na 10 km to 1h30min. Limit czasu biegu głównego 20 km (rolkarze) wynosi 1h15min.. Trasa biegu zostanie zamknięta o godzinie 15:00, osoby chcące kontynuować bieg zobowiązane są do zejścia z ulicy i mogą to zrobić na własną odpowiedzialność używając chodnika.


7. Warunki uczestnictwa
Prawo startu w biegu IX Grójecka Dycha na 10 km i 20 km mają osoby, które do dnia 22.09.2019 roku ukończą 18 lat oraz osoby niepełnoletnie, nie młodsze niż 16 lat, mające pisemną zgodę podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów. Do biegu rolkarzy dopuszcza się wyjątkowo zawodników 15-letnich mających licencję PZSW.
Ponadto warunkiem udziału w biegu jest:
• Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA, PZSW i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
• Udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu.
• Warunkiem uczestnictwa w biegu rolkarzy, jest posiadanie i użycie podczas biegu kasku ochronnego na głowę.
• Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
• Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez organizatorów informacji organizacyjnych i ankiet dotyczących biegu oraz jego kolejnych edycji w postaci wiadomości email oraz wiadomości SMS do zawodników.
• Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.
Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
• Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, mediach społecznościowych, w prasie, plakatach i bilbordach.
• Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.


8. Zgłoszenia i opłata startowa
Zgłoszenia do dnia 16.09.2019 r., WYŁĄCZNIE ON LINE na stronie: www.elektronicznezapisy.pl
• zapisy on-line: biegi dziecięce i młodzieżowe,
• zapisy on-line: biegi główny na 10 km i 20 km;


UWAGA: W dniu biegu nie będą prowadzone zapisy.


Opłata startowa:
Biegi dziecięce i młodzieżowe BEZ OPŁAT.
Bieg główny 10 km i 20 km
• opłata startowa wynosi:
- w terminie do 31.07.2019 roku - 45 zł;
- po 31.07.2019 roku - 50 zł;
• osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty startowej,
• kategoria wiekowa K70+ i M70+ są zwolnione z opłaty startowej,
• opłata nie podlega zwrotowi.

9. Nagrody i klasyfikacje
• każdy uczestnik biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzyma pakiet startowy;
• pierwszych trzech biegaczy biegów dziecięcych i młodzieżowych w poszczególnych kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców otrzymają medale;
• każdy uczestnik biegu głównego 10 km i 20 km otrzyma pakiet startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal na mecie;
• pierwszych trzech biegaczy i rolkarzy biegu głównego we wszystkich kategoriach otrzyma puchar;
• niespodzianki od sponsorów,
• Klasyfikacje:
OPEN K i M Kobiece
Kategoria K 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2001-1988)
Kategoria K 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1989-1980)
Kategoria K 40 : 40 - 49 lat (roczniki 1979-1970)
Kategoria K 50 : 50 - 59 lat (roczniki 1969-1960)
Kategoria K 60 : 60 - 69 lat (roczniki 1959- 1950)
Kategoria K 70+ : 70 lat i więcej (roczniki 1949 i wcześniejsze)
Męskie
Kategoria M 20 : 18 - 29 lat (roczniki 2001-1988)
Kategoria M 30 : 30 - 39 lat (roczniki 1989-1980)
Kategoria M 40 : 40 - 49 lat (roczniki 1979-1970)
Kategoria M 50 : 50 - 59 lat (roczniki 1969-1960)
Kategoria M 60 : 60 - 69 lat (roczniki 1959- 1950)
Kategoria M 70+ : 70 lat i więcej (roczniki 1949 i wcześniejsze)
Młodzieżowe
K 16: (2003-2002) od 16 do 17 roku życia plus 15-latkowie z licencją PZSW M 16: (2003-2002) od 16 do 17 roku życia plus 15-latkowie z licencją PZSW


Zwycięzcy klasyfikacji OPEN nie będą brani pod uwagę w powyższych klasyfikacjach wiekowych.


• Klasyfikacje dodatkowe K i M:
o mieszkańcy gminy i miasta Grójec wśród biegaczy i rolkarzy bez podziału na kategorie wiekowe,
o Służby Mundurowe wśród biegaczy na 10 km bez podziału na kategorie wiekowe,
o Nordic Walking bez podziału na kategorie wiekowe, o Slow Jogging bez podziału na kategorie wiekowe,


Biegi dziecięce i młodzieżowe.
• bieg krasnali (dzieci urodzone w 2013 roku i młodsze ) - 100m.
• dzieci urodzone w latach 2011-2012 - 100m.
• dzieci urodzone w latach 2009-2010 - 200m.
• młodzież urodzona w latach 2007-2008- 400m.
• młodzież urodzona w latach 2005-2006 - 800 m.
• młodzież urodzona w latach 2003-2004 - 800 m


10. Program imprezy w dniu 22.09.2019 r.
• Biura zawodów w dniu 21.09.2019 (sobota) otwarte będzie w godz. 16.00-20.00
• Otwarcie biura zawodów w dniu biegu: godzina 8.00
• w godzinach 8:00-9:15 odbiór pakietów startowych do biegów dziecięcych;
• w godzinach 9.00-11:30 odbiór pakietów startowych biegacze, slow jogging i nordic walking;
• w godzinach 9.00-13:15 odbiór pakietów startowych rolkarze;
w godzinach 9:30-11:30 przeprowadzenie biegów dziecięcych, w tym;
- bieg krasnali (dzieci ur. w 2013 roku i młodsi ), wrotkarze i biegacze - 100m
a) Biegacze - dziewczynki - 100m godz. 9.30.
b) Biegacze - chłopcy - 100m godz. 9.38
c) Wrotkarze - dziewczynki 100 m godz. 9.45
d) Wrotkarze - chłopcy 100 m godz. 9.50


- dzieci urodzone w latach 2011-2012 wrotkarze i biegacze - 100m godz.10.00.
a) Biegacze - dziewczynki - 100m godz. 10.00.
b) Biegacze - chłopcy - 100m godz. 10.05
c) Wrotkarze - dziewczynki 100 m godz. 10.10
d) Wrotkarze - chłopcy 100 m godz. 10.15


- dzieci urodzone w latach 2009-2010 wrotkarze i biegacze - 200m godz.10.20.
a) Biegacze - dziewczynki - 200m godz. 10.20.
b) Biegacze - chłopcy - 200m godz. 10.25
c) Wrotkarze - dziewczynki 200 m godz. 10.30
d) Wrotkarze - chłopcy 200 m godz. 10.35


- młodzież urodzona w latach 2007-2008 wrotkarze i biegacze - 400m godz.10.40.
a) Biegacze - 400 m godz. 10.40
b) Wrotkarze - 400m godz.10.50.


- młodzież urodzona w latach 2005-2006 wrotkarze i biegacze - 800m godz.11.00.
a) Biegacze - 800 m godz. 11.00
b) Wrotkarze - 800m godz. 11.10.


- młodzież urodzona w roku 2003-2004 wrotkarze i biegacze - 800m godz.11.20.’
a) Biegacze - 800 m godz. 11.20
b) Wrotkarze - 800m godz. 11.30.
12:00 start biegu 10 km biegacze, slow jogging i nordic walking; 13:45 start biegu 20 km rolkarze;
Dekoracje na bieżąco po zakończonych biegach;
15:30 zakończenie imprezy;


11. Zasady finansowania
• koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy,
• zawodnicy (dzieci i młodzież) nie płacą za uczestnictwo w biegu,
• zawodnicy (dorośli) uczestniczą w biegu na koszt delegujących organizacji lub własny.


12. Uwagi końcowe
• bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
• organizator zapewnia szatnie/przebieralnie, natryski dla zawodników w hali sportowej Spartakus,
• szatnie będą czynne od godziny 8:00 do 16:30,
• aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg,
• wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych,
• organizator nie ubezpiecza zawodników,
• w dniu zawodów ogłoszone zostaną nieoficjalne wyniki. Oficjalne wyniki biegu zamieszczone zostaną na stronie internetowej organizatora www.gosmazowsze.pl do czwartku 26.09.2019 r,
• organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym powinien poinformować uczestników przed rozpoczęciem imprezy,
• organizatorzy zapewnią opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


13. Kontakt do Organizatora:
Ireneusz Wojciechowski email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 pdf Regulamin IX Grójecka Dycha pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w dniu 22.09.2019 roku.

Grójeckie Spotkania Biegowe

baner 1

Polecane

camera white

Galeria


 herb100

www.grojecmiasto.pl


Plakietka hufca

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kontakt

Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”
05-600 Grójec
ul. Laskowa 17
tel. 048 664 30 42
e-mail: gos@gosmazowsze.pl